Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στην ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. έχουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, με οποιαδήποτε μορφή επικοινωνήσετε ή συνεργαστείτε μαζί μας.

Εργαζόμαστε διαρκώς για την σωστή επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών που μοιράζεστε μαζί μας.

Η εν λόγω πολιτική, ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που συνεργάζονται με την εταιρεία μας, όπως ενεργοί ή πρώην πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, προμηθευτές ή άλλοι συνεργαζόμενοι.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, εκ μέρους μας, βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας ή όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία που ενδεχομένως οδηγήσει, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο, , είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες. Κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, ονοματεπώνυμο, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων σας, τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ΑΦΜ, στοιχεία αξιολόγησης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οδηγεί στην μοναδική αναγνώρισή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Στην ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. χτίζουμε και επενδύουμε σε σχέσεις συνεργασίας, ενώ εκτιμούμε πολύ την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και με ποιον τρόπο

Σύμφωνα με τον τρόπο συνεργασίας μας, μας παρέχετε απευθείας πληροφορίες όπως Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, προσωπικό ή εταιρικό email, ταχυδρομική διεύθυνση για την έκδοση τιμολογίου ή άλλου νόμιμου παραστατικού, τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία τραπεζικής κάρτας για τις περιπτώσεις εμβάσματος αλλά και άλλες σχετικές πληροφορίες με την υπηρεσία που παρέχουμε. Για την χρήση των υπηρεσιών μας, εγγυόμαστε πως θα σας ζητήσουμε τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες.

Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας και ζήτησης επικοινωνίας μαζί μας.
 • Σε περιπτώσεις παραγγελίας των προϊόντων ή και των υπηρεσιών μας.
 • Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.
 • Μέσω υπηρεσιών υποστήριξης.

Πέραν των πληροφοριών που μας παρέχετε, ενδεχομένως να συλλέξουμε πληροφορίες σύνδεσης που αφορούν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, μέσω cookies. Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι χρόνος και διάρκεια επίσκεψης αλλά και άλλες που βρίσκονται αποθηκευμένες στα cookies.

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα βάση του χρόνου χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει και σε συνδυασμό με την μεταξύ σας οικονομική, νομική ή άλλης φύσεως συνεργασίας. Πάντα στα πλαίσια της ισχύουσαν νομοθεσίας και βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας. Εν συνεχεία, τα καταστρέφει.
Μέσω Τρίτων
Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς ή και να τις συνδυάσουμε με άλλες που μας παρέχετε απευθείας, μέσω τρίτων εταιρειών ή και εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης. Πάντα στα επιτρεπτά όρια που ορίζει η νομοθεσία.
Ενδεικτικά συλλέγουμε πληροφορίες που έχετε δημοσιεύσει ή και συναινέσει από εταιρείες όπως Google, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.

Πολιτική Συλλογής Δεδομένων Ανηλίκων

Σημειώνουμε πως για την εκτέλεση των υπηρεσιών και των εργασιών μας, δε συλλέγουμε, δεν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες αλλά ούτε παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Διαβίβαση δεδομένων σε Τρίτους & Τρίτες χώρες

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. δε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους πέραν των απαραίτητων συνεργατών ή και προμηθευτών για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών και νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας.
Οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας είναι:

 • Νομικοί σύμβουλοι
 • Οικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι
 • Ελεγκτές και λογιστές
 • Όλοι οι παραπάνω, δεσμεύονται με συμφωνίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και σύμφωνα με τον GDPR υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων αυτών.

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. δε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες.

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. και σε κάθε περίπτωση λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά αλλά και τεχνικά μέσα για την αποθήκευση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. διατηρεί και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η επιχειρηματική σχέση με οποιονδήποτε συνεργάτη αλλά και την εκπλήρωση όλων των νομικών και άλλων υποχρεώσεων. Επίσης, με εσωτερική διαδικασία έχει ορίσει τον υπεύθυνο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Η διαγραφή των δεδομένων γίνεται:

 • Μετά από αίτηση ή αντίρρηση σας για την επεξεργασία, εκτός της περίπτωσης που υπάρχουν νομικοί λόγοι για την διατήρηση των δεδομένων αυτών.
 • Σε περίπτωση άρσης της συναίνεσης σας, αφού επεξεργάστηκε με αυτή.
 • Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή και δε συμμορφώνονται σε νομικές υποχρεώσεις

Χρήση των δεδομένων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω:

 • Για να σας ενημερώσουμε για υπηρεσίες ή προσφορές που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν.
 • Για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ή εάν καλυπτόμαστε νομικά.
 • Για άλλους σκοπούς marketing όπως ενημέρωση νέων της εταιρείας (Newsletter), success stories και λοιπές προωθητικές ενέργειες.
 • Για την παροχή κωδικών και συνθηματικών χρήσης σε περιπτώσεις DEMO του λογισμικού ή και παραγγελίας αυτού.
 • Για την τήρηση των υποχρεώσεών μας στα πλαίσια της μεταξύ μας συνεργασίας.
 • Για την εγγραφή σας σε υπηρεσία μας ή στην παρούσα ιστοσελίδα.
 • Για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την παροχή υποστήριξης λογισμικού, όπως πλατφόρμα γνωσιακής βάσης ή και απομακρυσμένης πρόσβασης.
 • Για περιπτώσεις αναβαθμίσεων, νέων λειτουργιών και λοιπών ενεργειών.

Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα παύσης επεξεργασίας ή και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Εγγραφή σε Newsletter. Δικαιώματα & Πρόσβαση

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, με την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών της Newsletter, λαμβάνει τη συναίνεσή σας για να σας αποστείλει ενημερωτικό υλικό όσον αφορά τα νέα της εταιρείας, νέες υπηρεσίες, προσφορές και προϊόντα.

Η εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε. δεν θα μεταδώσει ή και πουλήσει οποιοδήποτε προσωπικό σας δεδομένο σε άλλους για σκοπούς marketing. Τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς θα χρησιμοποιούνται μόνο από την εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε.

Η εγγραφή στο Newsletter και η δήλωση συγκατάθεσής σας τίθεται σε ισχύ με τους εξής τρόπους:

 • Κατόπιν γραπτής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.
 • Με την παραγγελία υπηρεσιών ή και προϊόντων.
 • Με την αποστολή αίτηση ενημέρωσης για το λογισμικό από την ιστοσελίδα.

Η ισχύς δήλωσης συγκατάθεσης τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που λαμβάνετε το newsletter και 6 μήνες από την διακοπή αποστολής του.

Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εκάστοτε ενημερωτικού email (Newsletter).

Επίσης έχετε δικαίωμα

 • Πρόσβασης και ζήτησης των δεδομένων σας που αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε.
 • Περιορισμού της επεξεργασίας. Με την υποβολή αίτησης, δε θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας.
 • Εναντίωσης ή και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Δε θα λάβετε ενημερωτικό email “newsletter” ξανά από εμάς.
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων

Τα εν λόγω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκήσετε με αποστολή αίτησης στο emai: [email protected]

Σημειώνουμε πως οποιαδήποτε ανάκληση συγκατάθεσης, δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εφόσον θεωρείτε πως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων www.dpa.gr 

Προτού υποβάλετε την καταγγελία, πρέπει να απευθυνθείτε σε εμάς, ασκώντας τα παραπάνω δικαιώματά σας σύμφωνα με και με τον ΓΚΠΔ. Εφόσον, δεν ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας, η κρίνεται ανεπαρκής την ανταπόκρισή μας, έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε στη καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων www.dpa.gr 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αλλά και την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μας www.biokan.gr και σύμφωνα με το Σχέδιο Κανονισμού Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, χρησιμοποιεί cookies.
Αυτό γίνεται χωρίς την αποθήκευση αναγνωρίσιμων πληροφοριών από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας αλλά για την καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία αυτών.
Χρησιμοποιούμε cookies (Google Analytics) ώστε να γνωρίζουμε

 • Τον αριθμό των επισκεπτών μας.
 • Να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα των επιμέρους σελίδων.
 • Την διάρκεια επισκεψιμότητας.
 • Σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση του περιεχομένου και η προσαρμογή της ιστοσελίδας στις προτιμήσεις των επισκεπτών μας, ώστε αυτοί να έχουν καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και αναζήτησης.

Ως cookies ορίζονται μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον περιηγητή του χρήστη όταν αυτός επισκέπτεται κάποια ιστοσελίδα. Στοιχεία όπως ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, σελίδες επίσκεψης αποθηκεύονται στις πληροφορίες των cookies.

Αναλύοντας αυτά τα στοιχεία και με την χρήση των cookies προσφέρουμε ολοκληρωμένη περιήγηση στον επισκέπτη.

Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των cookies, παρακαλούμε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μην αποθηκεύει cookies.

Ασφάλεια και διατήρηση δεδομένων

Η εταιρεία BIOKAN Ο.Ε. κατανοεί πως η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική και για αυτό έχει λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα θέτοντας υπεύθυνο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, εκπαιδεύοντας και ενημερώνοντας το προσωπικό, χρησιμοποιεί firewalls αλλά και ειδικά συστήματα προστασίας.
Ωστόσο σημειώνεται πως, εφόσον οι πληροφορίες και τα δεδομένα βρίσκονται σε τοποθεσίες web και μεταδίδονται μέσω Internet, κανένα υπολογιστικό σύστημα δεν είναι απολύτως ασφαλές.

Ισχύς και αλλαγές στο κείμενο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία BIOKAN Ο.Ε. εξέδωσε την παρούσα πολιτική στις 26/06/19 και διατηρεί το δικαίωμα περιοδικής βελτίωσης ή και αναθεώρησης.

Σε περιπτώσεις αλλαγών ή αναθεωρήσεων και με την χρήση των υπηρεσιών μας, και εφόσον έχει αναρτηθεί μια τέτοια ενημερωμένη ή αναθεωρημένη έκδοση της πολιτικής μας, συμφωνείτε αυτομάτως στις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση.

Η τελευταία ενημερωμένη έκδοση θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα μας www.biokan.gr και προτείνουμε να ελέγχετε συχνά για τυχόν αλλαγές, την ημερομηνία αναθεώρησης για να δείτε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η πολιτική απορρήτου.

Ημερομηνία αναθεώρησης πολιτικής απορρήτου.

10 Οκτωβρίου 2019

elGreek