ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

Όλες οι αιτήσεις προσφοράς και παραγγελίας αποστέλλονται στη εταιρεία μέσω fax ή e-mail. Για τις παραγγελίες μη τυποποιημένων προϊόντων απαιτείται η αποστολή σχετικού σχεδίου όπου θα επισημαίνονται οι λεπτομέρειες της ειδικής κατασκευής. Οι παραγγελίες γίνονται αποδεκτές κατόπιν της διαβίβασης της παραγγελίας από τον πελάτη ο οποίος αυτομάτως αποδέχεται το παρόν. Τυχόν διαφοροποιήσεις θα πρέπει να συμφωνηθούν και να γίνουν αποδεκτές από όλους τους ενδιαφερόμενους και θα ισχύουν μόνο για την πώληση την οποία θα αφορούν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Τροποποίηση ή Ακύρωση της παραγγελίας σας είναι εφικτή εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η παραγωγή / επεξεργασία / αποστολή της παραγγελίας σας από την εταιρία μας. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας θα πρέπει να μας στείλετε e-mail στο [email protected]

Επιστροφές προϊόντων δε γίνονται δεκτές, επειδή τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή/και είναι σαφώς εξατομικευμένα. Σε αυτή τη περίπτωση δεν ισχύει το δικαίωμα Υπαναχώρησης/Επιστροφής βάση τη  κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων μας εξαρτάται από το φόρτο εργασίας τη δεδομένη στιγμή της παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης γνωστοποιείται μαζί με την έκδοση προσφοράς στον πελάτη.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση για οποιοδήποτε σχεδιαστικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα με ισχύ 12 μηνών. Η εγγύηση προσφέρει την επισκευή ή την αντικατάσταση μόνο των προϊόντων που ήταν ελαττωματικά εξαρχής, δηλαδή κατά την παράδοση, και όχι εκείνων που παρουσίασαν πρόβλημα λόγω κακής ή λανθασμένης  χρήσης. Για αυτό το λόγο, ο αγοραστής οφείλει να ελέγξει το εμπόρευμα αμέσως μετά την παραλαβή. Ενδεχόμενα ελαττώματα του εμπορεύματος πρέπει να μας αναγγέλλονται αμέσως εγγράφως, εντός 8 ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως. Ο κίνδυνος για απώλεια, καταστροφή του εμπορεύματος ή πρόκληση ζημίας σε αυτό μεταβαίνει στον αγοραστή από τη στιγμή που το εμπόρευμα τίθεται στη διάθεση του προς παραλαβή στις αποθήκες μας, μιας και ο αγοραστής έχει ενημερωθεί σχετικά. Εφ’ όσον ο αγοραστής παραλάβει αμέσως το εμπόρευμα, ο κίνδυνος μεταβαίνει σε αυτόν ή στον μεταφορέα από τη στιγμή τοποθέτησης του εμπορεύματος στο μέσο μεταφοράς προς φόρτωση ανεξάρτητα από το εάν δώσαμε εμείς την εντολή στον μεταφορέα κατόπιν παραγγελίας του αγοραστή.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης των 12 μηνών, όλες οι επισκευές πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο μας. Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

Επιστροφές για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί επικοινωνία με τη ΒΙΟΚΑΝ ΟΕ δεν θα γίνονται αποδεκτές.

*Η εταιρία μας προτείνει το παλετάρισμα των προϊόντων για την καλύτερη προστασία τω προϊόντων κατά τη μεταφορά. Το κόστος παλεταρίσματος αναφέρεται αναλυτικά στο τιμοκατάλογο της εταιρίας μας και δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές καταλόγου των προϊόντων όπως αναφέρεται και στη παράγραφο “ΤΙΜΕΣ” και θα πρέπει να παραγγελθεί κατ’ εντολή του πελάτη.

ΤΙΜΕΣ:

Οι αναγραφόμενες τιμές στον κατάλογο είναι χωρίς Φ.Π.Α., έξοδα αποστολής και πακετάρισμα και μπορεί να υποστούν αλλαγές δίχως προειδοποίηση λόγω προσαρμογής στα κόστη της πρώτης ύλης και του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, δεν μπορούν να αλλάξουν οι τιμές που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία μιας παραγγελίας.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στην έδρα της εταιρείας ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στο δελτίο παραγγελίας. Οι πληρωμές εξοφλούνται με δύο τρόπους: είτε με προκαταβολική κατάθεση 50% του ποσού και εξόφληση πριν την αποστολή των εμπορευμάτων, κατόπιν ενημέρωσή σας από εμάς, είτε με 100% εξόφληση κατά την παραγγελία.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Μέχρι αποπληρωμής του εμπορεύματος παραμένει η κυριότητά μας επ’ αυτού. Σε περίπτωση που ο αγοραστής πουλήσει το εμπόρευμα, γινόμαστε αυτομάτως κάτοχοι των εκ της πωλήσεως αυτής προερχομένων εξοφλητικών του απαιτήσεων. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να διαφυλάξει το ποσό που ανήκει σε εμάς και να μας το καταβάλει μόλις του το ζητήσουμε. Σε περίπτωση παραβάσεως του κανονισμού αυτού υπέχει ο αγοραστής ποινική ευθύνη.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

EUROBANK : 0026.0239.73.0200838130 /IBAN : GR1102602390000730200838130

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 37744075716 / IBAN : GR7301103770000037744075716

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5275-072127-983/ΙΒΑΝ : GR4901722750005275072127983

ALPHA BANK : 860002002026465 / IBAN : GR9601408600860002002026465

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε.

en_USEnglish