ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΑΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ (AFC System)

Οι χοάνες διπλής επαγωγής είναι χοάνες με διπλά τοιχώματα για την εισαγωγή νωπού αέρα ο οποίος έπειτα εξάγεται κατά τη λειτουργία τους.

Το Σύστημα Περιστροφικής Περσίδας (AFC System) είναι μια περσίδα η οποία τοποθετείται κατά μήκος της χοάνης στο σημείο εισόδου του νωπού αέρα και μπορεί να περιστρέφεται χειροκίνητα ώστε να αλλάζει η κατεύθυνση της ροής του εισερχόμενου αέρα.

Με κατοχυρωμένη πατέντα του συστήματος AFC

HOOD TYPES

Χοάνη Τοίχου

Χοάνη Snack

Χοάνη Ορθογώνια

Χοάνη Κέντρου Ορθογώνια

Χοάνη Κέντρου