Χοάνες εξαερισμού απαγωγής καπνών και αερίων καύσεως με διπλά τοιχώματα για την εισαγωγή νωπού αέρα και περιστρεφόμενη περσίδα για αλλαγή της κατεύθυνσης του εισερχόμενου αέρα.

Χοάνες εξαερισμού απαγωγής καπνών και αερίων καύσεως με διπλά τοιχώματα για την εισαγωγή νωπού αέρα και περιστρεφόμενη περσίδα για αλλαγή της κατεύθυνσης του εισερχόμενου αέρα.

Με κατοχυρωμένη πατέντα του συστήματος AFC

Η ΒΙΟΚΑΝ κατασκευάζει όλους τους τύπους χοανών