ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

Όλες οι αιτήσεις προσφοράς και παραγγελίας αποστέλλονται στη εταιρεία μέσω fax ή e-mail. Για τις παραγγελίες μη τυποποιημένων προϊόντων απαιτείται η αποστολή σχετικού σχεδίου όπου θα επισημαίνονται οι λεπτομέρειες της ειδικής κατασκευής. Οι παραγγελίες γίνονται αποδεκτές κατόπιν της διαβίβασης της παραγγελίας από τον πελάτη ο οποίος αυτομάτως αποδέχεται το παρόν. Τυχόν διαφοροποιήσεις θα πρέπει να συμφωνηθούν και να γίνουν αποδεκτές από όλους τους ενδιαφερόμενους και θα ισχύουν μόνο για την πώληση την οποία θα αφορούν.

ΤΙΜΕΣ:

Οι αναγραφόμενες τιμές στον κατάλογο είναι χωρίς Φ.Π.Α., έξοδα αποστολής και πακετάρισμα και μπορεί να υποστούν αλλαγές δίχως προειδοποίηση λόγω προσαρμογής στα κόστη της πρώτης ύλης και του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, δεν μπορούν να αλλάξουν οι τιμές που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία μιας παραγγελίας.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στην έδρα της εταιρείας ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στο δελτίο παραγγελίας. Οι πληρωμές εξοφλούνται με δύο τρόπους: είτε με προκαταβολική κατάθεση 50% του ποσού και εξόφληση πριν την αποστολή των εμπορευμάτων, κατόπιν ενημέρωσή σας από εμάς, είτε με 100% εξόφληση κατά την παραγγελία.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων μας εξαρτάται από το φόρτο εργασίας τη δεδομένη στιγμή της παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης γνωστοποιείται μαζί με την έκδοση προσφοράς στον πελάτη.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση για οποιοδήποτε σχεδιαστικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα με ισχύ 12 μηνών. Η εγγύηση προσφέρει την επισκευή ή την αντικατάσταση μόνο των προϊόντων που ήταν ελαττωματικά εξαρχής, δηλαδή κατά την παράδοση, και όχι εκείνων που παρουσίασαν πρόβλημα λόγω κακής ή λανθασμένης  χρήσης. Για αυτό το λόγο, ο αγοραστής οφείλει να ελέγξει το εμπόρευμα αμέσως μετά την παραλαβή. Ενδεχόμενα ελαττώματα του εμπορεύματος πρέπει να μας αναγγέλλονται αμέσως εγγράφως, εντός 8 ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως. Ο κίνδυνος για απώλεια, καταστροφή του εμπορεύματος ή πρόκληση ζημίας σε αυτό μεταβαίνει στον αγοραστή από τη στιγμή που το εμπόρευμα τίθεται στη διάθεση του προς παραλαβή στις αποθήκες μας, μιας και ο αγοραστής έχει ενημερωθεί σχετικά. Εφ’ όσον ο αγοραστής παραλάβει αμέσως το εμπόρευμα, ο κίνδυνος μεταβαίνει σε αυτόν ή στον μεταφορέα από τη στιγμή τοποθέτησης του εμπορεύματος στο μέσο μεταφοράς προς φόρτωση ανεξάρτητα από το εάν δώσαμε εμείς την εντολή στον μεταφορέα κατόπιν παραγγελίας του αγοραστή.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Μέχρι αποπληρωμής του εμπορεύματος παραμένει η κυριότητά μας επ’ αυτού. Σε περίπτωση που ο αγοραστής πουλήσει το εμπόρευμα, γινόμαστε αυτομάτως κάτοχοι των εκ της πωλήσεως αυτής προερχομένων εξοφλητικών του απαιτήσεων. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να διαφυλάξει το ποσό που ανήκει σε εμάς και να μας το καταβάλει μόλις του το ζητήσουμε. Σε περίπτωση παραβάσεως του κανονισμού αυτού υπέχει ο αγοραστής ποινική ευθύνη.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

EUROBANK : 0026.0239.73.0200838130 /IBAN : GR1102602390000730200838130

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 37744075716 / IBAN : GR7301103770000037744075716

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5275-072127-983/ΙΒΑΝ : GR4901722750005275072127983

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε.